1Grunduppgifter
2Välj produkt
3Avtalsuppgifter
4Godkänn avtal